THE CARBON PRODUCTS HAS ENDLESS RANGE OF USE

Kompozit vzniká kombináciou dvoch alebo viacerých materiálov, čím sa dosiahnu lepšie vlastností v porovnaní s použitím iba jedného typu materiálu. Na rozdiel od kovových zliatin si každý typ materiálu zachováva chemické, fyzikálne a mechanické vlastnosti. Kompozit je zložený z matrixu (živica) a materiálov, ktoré dodávajú mechanické vlastnosti. Hlavnými výhodami kompozitných materiálov je ich vysoká pevnosť a tuhosť v kombinácii s nízkou hustotou, čo umožňuje výrazne znížiť hmotnosť v porovnaní s inými typmi materiálov.

Použitie kompozitov je rozšírené najmä v leteckom priemysle, kde sa dá dosiahnuť vyššie zníženie hmotnosti, čo sa prejaví v lepšom výkone, väčšej možnosti záťaže lietadla, dlhšom dolete a úspore paliva.

Kompozity majú mnohé ďalšie výhody:

  • schopnosť prispôsobiť sa „Lay up“ procesu pre dosiahnutie optimálnej pevnosti a tuhosti
  • zlepšenie schopnosti odolávať únavovému zaťaženiu
  • vysoká odolnosť proti korózii