THE CARBON PRODUCTS HAS ENDLESS RANGE OF USE

Ing.  Milan Piatka

Zakľadateľ

Práci s uhlíkom a kompozitmi sa venujem od roku 2001, kedy som nastúpil do francúzskej firmy Garbolino, ktorá vyrábala v Modre pretekárske udice do celého sveta.

Ako vedúci výroby s päťdesiatimi pracovníkmi sme mesačne spotrebovali tonu karbónu – z čoho vyplýva veľká sériová výroba udíc s vysokou pridanou hodnotou.

Na základe 10 ročnej praxe v karbónovej výrobe som sa rozhodol založiť spoločnosť Carbon Technic ako odpoveď na dopyt po technických riešeniach pre firmy, hlavne v automatizačnej a priemyselnej oblasti.

Na základe skúseností pracujem stále vo firme ako hlavný kontrolór kvality a ako produktový inžinier.

ING. Piatka

Bc. Michal Piatka

CEO

V spolupráci s mojim otcom, ktorý pracuje v oblasti výroby z uhlíka a iných kompozitných materiálov od roku 2001 som nadobudol potrebné poznatky a skúsenosti k výrobe z materiálov s vysokou pridanou hodnotou.

Popri štúdiu chemicko-technologickej fakulty STU som sa oboznámil s chémiou, materiálmi  a technickými znalosťami na teoretickej úrovni, čo mi umožnilo následne svoje vedomosti uplatniť priamo vo výrobnej praxi.

Najdôležitejšie faktory, ktoré zohľadňujem pri svojej práci sú precíznosť a kvalita, ktoré sú prezentované do výsledného produktu, a to vďaka našim bohatým skúsenostiam z výroby ultrapevných a ľahkých pretekárskych udíc, pádiel a bicyklov ako nosných produktov firmy.

Mojim dlhodobým cieľom je prinášať zákazníkom služby a produkty s vysokou pridanou hodnotou najvyššej kvality.

Súčasnosť

Neustále prijímanie podnetov na výrobu rôznych druhov produktov od našich zákazníkov nás posúva ďalej a dáva nám nové nápady pre možnosti využitia kompozitov, či už pre účely technické alebo hobby. Náš hlavný cieľ je absolútna spokojnosť zo strany zákazníkov, čo nás zaväzuje veľkou zodpovednosťou, a preto si dávame záležať, či už sa jedná o výrobu jedného kusu výrobku – podľa Vašich požiadaviek alebo výrobu pre veľkoodberateľov.

Spoločnosť Carbontechnic vznikla v roku 2013, avšak bola založená pánom Piatkom, ktorý do nej vkladá svoje niekoľko ročné skúsenosti z výroby vysoko technických a ultralahkých kompozitov s cieľom sústrediť sa najmä na kompozitné rúrky. Za posledných 14 rokov sa jeho práca stala lídrom na domácom aj zahraničnom trhu, čo dokazuje predaj do krajín a kontinentov na celom svete.

Skúsenosti

Carbontechnic je výrobca s niekoľko ročnými skúsenosťami vo výrobe kompozitov, čo umožňuje široké uplatnenie prevažne trubiek v mnohých odvetviach ako sú letecký, vojenský a civilný sektor.

Lokalita

Naša spoločnosť sa nachádza v Pezinku v tesnej blízkosti hlavného mesta Slovenskej republiky, čo je výhodné z hľadiska dopravného spojenia (diaľnice, letisko) a zároveň v pokojnom prostredí prírody pod Malými Karpatami, čo vytvára príjemné pracovné prostredie.

Expanzia

Naše skúseností a aplikácia technických znalostí v procese navíjania uhlíkového vlákna (carbon) prostredníctvom CNC strojov sú jedným z našich kľúčových atribútov, ktoré premieňame v prospech spokojnosti zákazníkov z celého sveta.

Vaša spokojnosť

Našou hlavnou prednosťou je okamžitá schopnosť reagovať na Vaše požiadavky a dať Vám návrh riešenia vo veľmi krátkom čase. Takisto poskytujeme prototypovú výrobu.

Vízie

Našim cieľom je priniesť na globálny trh produkty s elektrickým pohonom pre out-doorové i indoorové použitie. Rozvoj v oblasti elektromobility sa odzrkadlil v segmente, kde nachádza svoje uplatnenie a naznačuje jasnú perspektívnu pozitívneho vývoja. Biznis v oblasti elektormobility je globálny, perspektívny a konštantne sa rozrastá. Deje sa tak z viacerých príčin:

1. Rýchla expanzia populácie

Rýchla expanzia populácie a s tým spojený nárast väčšieho dopytu po prírodných neobnoviteľných zdrojoch. Rýchly nárast nových trhov rozvojového sveta v súvislosti s nárastom bohatstva obyvateľstva tretieho sveta

2. Zábava / Trendy / Ekológia

Zábava – trendy – ekológia: Špecifická charakteristika elektromotora prináša viac zábavy nie len entuziazmom, ale ponúka aj nové zážitky širokej verejnosti. Navyše je trendy a ekologická. Našim cieľom je (nepriama) podpora elektromobility, a to cestou priameho styku s jednoduchosťou a spoľahlivosťou tejto technológie

3. Prevádzkové náklady

Prevádzkové náklady – udržateľnosť: Pri prevádzke prostriedku s elektrickým pohonom je hluk na prijateľnej úrovni pre väčšinu veľkých miest, obchodno-kultúrnych centier, letiskových hál. Prevádzka je bez údržbová ale hlavne v nadväznosti  na nízku  váhu (karbónový rám a komponenty) je energeticky výrazne efektívna. To sa prejaví u prevádzkovateľov na znížení nákladov a v ľahkosti manipulácie s produktom. Tieto výhody v spojení s našimi unikátnym technologickými riešeniami umožňujú biznis nie len udržiavať, ale i aktívne rozvíjať

4. Sila a schopnosť

S dôrazom na dodržanie vysokej bezpečnosti, jednoduchej údržby a obsluhy chceme ukázať silu a schopnosť elektrických pohonov. Očakávaným efektom by malo byť rozšírenie komunity vďaka cenovej dostupnosti, referencií a nakloneniu trhu k dôvere k elektromobilite