THE CARBON PRODUCTS HAS ENDLESS RANGE OF USE

Sklo používame na výrobu kompozitov/produktov, pri ktorých nie je kladený až taký veľký dôraz na pevnostné vlastnosti v ohybe, torzii a ťahu tak ako je tomu pri produktoch z karbónu.

Jedná sa predovšetkým o hobby produkty, kedy hmotnosť a vyššie uvedené vlastnosti, ktoré sú dominantné pri výrobe produktov z uhlíkového vlákna nie sú hlavným cieľom, ale cieľom je funkčnosť a použiteľnosť výrobku pre daný účel v bežnom živote.

Inou výhodou skla, je že nie je vodičom elektrického prúdu, a teda môže byť uprednostňované pri aplikáciách, kde je riziko styku výrobku s elektrickým výbojom.