THE CARBON PRODUCTS HAS ENDLESS RANGE OF USE

Karbónové vlákna sú známe vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami, ktoré aby boli prínosom, musia byť optimálne využité, čo sa zisťuje vhodnými výpočtovými metódami, ktoré poskytnú významný vplyv pri výrobe. Toto sa zvyčajne dosiahne uskutočnením záťažovej analýzy na začiatku vo fáze návrhu.

Na získanie čo najpresnejšieho modelu vo vzťahu k požadovanej konštrukcii, sú modely produktov vyvinuté metódou Klasickej Laminačnej Teórie (CLT). Napr. orientácia jednotlivých vrstiev uhlíkových vlákien, rovnako ako optimálny počet vrstiev sú kľúčové parametre, ktoré riadia životnosť a funkčnosť výrobku. V tomto ohľade má použitie záťažových analýz veľké výhody pre skrátenie času potrebného pri vývoji produktov:

 

  • po prvé, záťažová analýza umožňuje virtuálne testovanie množstva variantov návrhu produktu pre dosiahnutie správnej orientácie uhlíkových vlákien, a to bez nutnosti stavať fyzikálny model
  • po druhé to umožňuje vykonať významné zmeny pokiaľ ide o geometriu výrobku relatívne rýchlo a v súlade s požiadavkami zákazníka. Oba tieto aspekty skracujú dobu vývoja produktov vyrobených z kompozitných materiálov

 

Mechanické vlastnosti kompozitov sa podstatne líšia od svojich jednotlivých zložiek (typov materiálov) a sú často nedostupné alebo málo známe. V tomto prípade pokračujeme v testovaní, aby sme získali podrobný opis pre ďalšie zohľadnenie týchto vlastností. Jedná sa o vysoko iteratívny proces vykonávaný v priamej spolupráci a na základe odborných znalostí s firmou AC analysis.