THE CARBON PRODUCTS HAS ENDLESS RANGE OF USE

Popis projektu

Výroba technických sklených trubiek ako obalu pre meracie zariadenie teploty a vlhkosti v obilí.

Klient : Emineo Industrial

Dátum : 2018

Web : http://www.emineoi.sk/