THE CARBON PRODUCTS HAS ENDLESS RANGE OF USE

Popis projektu

Nosný profil v tvare „bejzbalovej“ pálky slúži na osadenie súčiastkami indukujúcich elektrický náboj, ktorým sa hladajú pośkodenia v strechách. Profil je vyrábaný zo sklených vlákien a striekaný nevodivou farbou. Cieľ bol vyrobiť profil, ktorý bude slúžiť na priemyselné merania netesností striech.

Klient : Sensor Group

Dátum : 2013 – súčasnosť

Web : www.sensorgroup.com