THE CARBON PRODUCTS HAS ENDLESS RANGE OF USE

Popis projektu

V spolupráci s firmou Emel pracujeme na vývoji Veterných turbín pre veterné elektrárne. Tieto turbíny budú slúžiť ako zdroj energie prevažne v Južnej Afrike, kde je buď veľmi veterno, alebo svieti slnko (elektrovoltaika).

Cieľ je zabezpečiť spoľahlivý zdroj energie prostredníctvom energie vetra aj do krajín, kde nie je také bohatstvo alebo možnosti zabezpečiť dostatok energie pre celé obyvateľstvo.

Klient : Emel

Dátum : 2014 – súčasnosť

Web : www.emel.sk