THE CARBON PRODUCTS HAS ENDLESS RANGE OF USE

Popis projektu

Výroba ramien pre drony a výroba nosnej konštrukcie dronov.

Klient : Ifly Systems

Dátum : 2016 – súčasnosť

Web : www.ifly.sk