THE CARBON PRODUCTS HAS ENDLESS RANGE OF USE

Popis projektu

Stožiare sú vyrábané navíjaním vlákna CNC strojom. To zabezpečí maximálnu odolnosť stožiaru aj v extrémnych podmienkach ako je silný vietor a nízke teploty (CTE) – koeficient tepelnej expanzie.

Kde sa ostatné stožiare lámu a praskajú, tak naše vydržia, a to vďaka orientácii vlákien do rôznych uhlov pri navíjaní a použitia vysokého tlaku pri lisovaní počas výroby, kedy dochádza k veľkému pritlačeniu navíjaných vrstiev.

Priority pri tejto výrobe sú:

  • dlhá životnosť, nulová starostlivosť o povrch, dimenzionálna stabilita a nízka náchylnosť k námrazám aj vo veľmi nízkych teplotách
  • nízka hmotnosť – ľahká manipulácia

Klient : Baranidesign

Dátum : 2014 – súčasnosť

Web : www.baranidesign.com